Outsourcing


IT Teknikk drifter hele eller deler av serverparken, maskinparken, tjenester og funksjoner. Vi tilpasser driftsløsningene til bedrifter og organisasjoner.

IT-drift krever kompetanse.
Det er ressurskrevende å bygge opp kompetansen og ikke minst beholde den.

Vi jobber hovedsakelig med outsourcing, og kan derfor levere meget profesjonelle IT-tjenester.
Med en slik tjeneste levert av IT Teknikk kan dere konsentrere dere om bedriftens kjernevirksomhet.

Vi kan drifte hele eller deler av virksomheten,  for bedriften vil en slik løsning være tidsbesparende og gi dere fordeler som forutsigbare kostnader, flere tjenester og mer stabil drift.