Online backup

Backup via Internett

Erfaring viser at mange små og mellomstore bedrifter, med egne servere, overlater backuprutinen til den som tilfeldig hvis har kontor nærmest serverrommet.

Vi har utallige ganger kommet til kunder som tror de har gode rutiner på dette, men faktisk ikke har fungerende backup. Ved et serverhavari har ikke bedriften mulighet til å fortsette arbeidet innen rimelig tid.Dette kan i noen tilfeller ende med konkurs for en ellers lønnsom bedrift.

Viktig er det også å få transportert dataene ut av huset. Ved brann, innbrudd, sabotasje, virusangrep etc. er det trist hvis backupkasettene forsvant sammen med serveren.

Vi har som standard i vår online backup løsning logging med meldingstjeneste, som gir oss beskjed hvis backupen av uansett årsak ikke er gjennomført eller feilet, vi sørger da for å rette feilen uten at kunden blir belemret med dette. Hvis ønskelig kan systemet også sende mail til kunden, slik at kunden kan forsikre seg at tjenesten virker.

Vi tilbyr tjenesten i forskjellige nivåer.

 Enkleste nivå er fil og database backup hvor kunden da får tilsendt sine data ved behov.

 Backup med historikk, hvor kunde kan få tilsendt data tilbake i tid. Dette er nyttig i de tilfeller hvor en bruker f.eks utilsiktet forandrer/sletter data, og dette ikke blir oppdaget før etter en tid. Eller at en medarbeider som har sluttet sa takk for seg med å sabotere sine tilgjengelige data. Kunden bestemmer selv hvor lang tid tilbake man ønsker at historikken skal gå ved inngåelse av avtalen med IT Teknikk AS.

 Full image av server, Her tar man et «speilbilde» av serveren som forenkler tilbakekopieringen og reduserer tiden systemet er ute av drift.

 Med full disaster recovery har man fersk komplett backup av hele systemet. Ved et havari vil vi starte serveren via vår ASP løsning. Kunden kan fortsette sin daglig drift samme dag som serveren havarerte.
Kunden kan da bestille erstatning eller reparasjon av den havarerte serveren som da tilbakestilles uten stress.